Volonterski sastanak

Održan je sastanak u srijedu 03.05.2017. s početkom u 17:00 sati, u prostoru Zaklade Sandra Stojić.

Dogovoreni su detalji za akciju Volontiranje - MOJ izbor, koja će se provesti u sklopu manifestacije Hrvatska volontira u suradnji sa Hrvatskom mrežom volonterksih centara.

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.