ZAŽELI - Kod kuće je najljepše

Projekt Kod kuće je najljepše ima za cilj pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom što adresira na opći cilj Poziva, a to je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

Provedbom obvezne aktivnost projekta pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština planira se obuhvatiti najmanje 150 osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom što doprinosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom dome te osiguravanju prava na život u zajednici kroz povećanje razine kvalitete života.

Zaposliti će se 25 pružatelja usluga na razdoblje od 30 mjeseci koji će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života 150 pripadnika ciljane skupine (starije osobe i osobe s invaliditetom) pružajući im potporu i podršku od organiziranja prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i sl.), obavljanja kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranje i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanja osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) do zadovoljavanja do drugih svakodnevnih potreba, što osobama u nepovoljnom položaju omogućuje da ostanu u vlastitom domu i podiže kvalitetu života u lokalnoj zajednici.  

Financiranjem projektnih aktivnosti omogućava se održivi rast koji je važan za lokalni razvoj te gospodarski i društveni rast zajednice. Projekt će pomoći starijim osobama i osobama s invaliditetom na području Grada Kutine kroz prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i pomoć pojedincu, obitelji i skupinama, a u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Pravo na život u zajednici predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava. Također jačanjem Zaklade Sandra Stojić kao organizacije civilnog društva koja djeluje na lokalnoj razini, ali i kao regionalni i nacionalni primjer dobre prakse, steći će se uvjeti za nova financiranja, što znači razvoj i provedba budućih aktivnosti. Razvojem i jačanjem partnerstva osigurati će se bolja suradnja u sektoru civilnog društva, ostvariti nove partnerske platforme koje će imati mogućnost zajedno aplicirati za financijska sredstva bilo iz JLS ili nekih drugih fondova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.125.000,00 EUR. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iz sredstava Europske unije i Europskog socijalnog fonda plus (85%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za nacionalno sufinanciranje (15%) u okviru otvorenog trajnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Zaželi – Prevencija institucionalizacije  SF.3.4.11.01.

Razdoblje provedbe projekta započinje 23. travnja 2024. godine te traje do 23. travnja 2027.

Voditeljica projekta je Anna Feltrin Pahel 044 564 040

Novosti i događanja

Trenutno nema objava za ovaj projekt

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.