ZAŽELI - Žene su snaga zajednice - faza III

Projekt Žene su snaga zajednice – faza III podrazumijeva postizanje dva cilja, a to su osnažiti radni potencijal za 25 nezaposlenih žena i žena s nižom razinom obrazovanja sa ruralnog područja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te pružanje potpore i podrške 150 krajnjih korisnika kroz povećanje razine kvalitete života. 25 žena pripadnica ranjivih skupina biti će zaposleno u periodu od 6 mjeseci te će steći  vrijedno radno iskustvo i osjećaj korisnosti i tako povećati svoju zapošljivost i mogućnost za ostanak na tržištu rada. Novozaposlene žene će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života 150 krajnjih korisnika (starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju) pružajući im potporu i podršku od jednostavnih kućanskih poslova do razgovora i druženja, praćenja i pomaganja u raznim društvenim aktivnostima, što krajnje korisnike uključuje u društvo i podiže kvalitetu života u lokalnoj zajednici.  Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućiti će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada (prema podacima HZZ-a obzirom koja znanja i vještine su konkurentne na tržištu rada) kako bi po završetku projekta bile što konkurentnije na tržištu rada. Na taj način smanjiti ćemo učestali trend iseljavanja koji na području Grada Kutina u posljednjih nekolika godina neprekidno raste. Završetkom ugovora o radu žene će steći upis radnog iskustva u radnu knjižicu što će utjecati na njihovu radnu aktivaciju u budućnosti te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

Financiranjem projektnih aktivnosti omogućava se održivi rast koji je važan za lokalni razvoj te gospodarski i društveni rast zajednice. Projekt će pomoći teško zapošljivim ženama u pronalasku zaposlenja što će smanjiti broj nezaposlenih i neaktivnih osoba na području Grada Kutine. Također jačanjem Zaklade Sandra Stojić kao organizacije civilnog društva koja djeluje na lokalnoj razini, ali i kao regionalni i nacionalni primjer dobre prakse, steći će se uvjeti za nova financiranja, što znači razvoj i provedba budućih aktivnosti na kojima će se zaposliti nove osobe. Razvojem i jačanjem partnerstva osigurati će se bolja suradnja u sektoru civilnog društva, ostvariti nove partnerske platforme koje će imati mogućnost zajedno aplicirati za financijska sredstva bilo iz JLS ili nekih drugih fondova.

Outputi projekta i mogućnost odgovora na buduće potrebe društva i zajednice ostvarit će se izgradnjom kapaciteta u lokalnoj zajednici što će ljudima pomoći da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, a sve s namjerom da se smanji stopa siromaštva i socijalne isključenosti te da se poboljša učinkovitost javne uprave.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 162.454,31 EUR (1.224.012,00 kuna). Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%) u okviru otvorenog trajnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III  UP.02.1.1.16

Razdoblje provedbe projekta započinje 28. prosinca 2022. godine te traje do 28. kolovoza 2023.

Voditeljica projekta je Anna Feltrin Pahel 044 564 040

Novosti i događanja

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.