Žene su snaga zajednice

Zaklada Sandra Stojić prijavila je projekt 'Žene su snaga zajednice' u sklopu poziva Programa zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je  3.942.245,00 kn.

Projektnu dokumentaciju izradila je Zaklada Sandra Stojić uz podršku Razvojne agencije Mrav, a kroz glavni cilj projekta kojim će se zaposliti 20 žena na poslovima pružanja potpore za 100 krajnjih korisnika koji ulaze u kategoriju socijalno isključenih, ženama pripadnicima ranjivih skupina omogućiti će se zapošljavanje, te obrazovanje i  osposobljavanje što će im pomoći  u stjecanju novog radnog iskustva.

Partneri na projektu su Zavod za zapošljavanje Kutina,  Centar za socijalnu skrb Kutina i Grad Kutina.

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.