Javni poziv

Javni poziv

U sklopu projekta Žene su snaga zajednice UP.02.1.1.05.0112, vrsta poziva  ZAŽELI – program zapošljavanja žena financiranog iz Europskog socijalnog fonda pozivamo osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju i osobe s invaliditetom kojima je potrebna pomoć u kućanstvu za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške te pomoći u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brige o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), te pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u različitim aktivnostima.

Korisnici ne mogu biti osobe koje iz državnog proračuna već primaju potporu za takvu vrstu usluga (doplatak za tuđu pomoć i njegu u kući).

Prijava korisnika može se izvršiti u Zakladi Sandra Stojić, Crkvena 6, Kutina, svakim radnim danom od 08-13 sati.  Potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu korisnika i OIB.

 

Također pozivamo žene koje žele biti zaposlene po projektu Žene su snaga zajednice da se osobno jave u ured Zaklade Sandra Stojić. U sklopu projekta zaposliti ćemo 20 žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područni ured Kutina s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Kandidatkinje se pozivaju osobno u ured Zaklade i uz zamolbu za posao trebaju priložiti životopis, presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.