Održane 2 radionice iz područja socijalnog uključivanja i obrazovanja

Još su dvije radionice održane u sklopu projekta "Zajedno za Kutinu! iz područja socijalnog uključivanja i obrazovanja i to na temu:
  • Socijalno uključivanje ranjivih skupina - tema posvećena radu s djecom s posebnim potrebama
  • Integracija na tržište rada i socijalna integracija ranjivih skupina - tema posvećena radu s odraslim osobama s posebnim potrebama

Na radionicama je sudjelovalo 20 sudionika - članova i volontera OCD-a, kojima ovim putem zahvaljujemo kao i predavačici...

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.