Završna konferencija projekta Žene su snaga zajednice - faza II

Zaklada Sandra Stojić jučer je održala završnu konferenciju i predstavila rezultate projekta Žene su snaga zajednice – faza II koji je uspješno realiziran.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 2.784.400,00 kuna i u cijelosti je financiran iz sredstava Europske unije odnosno Europskog socijalnog fonda Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Program zapošljavanja žena – ZAŽELI. Trajao je ukupno 18 mjeseci, a ostvareni su značajni rezultati.

Završnoj konferenciji prisustvovali su upraviteljica Zaklade Sandra Stojić Biserka Stojić, v.d. predstojnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Kutina Mihaela Munko i stručna suradnica Tanja Lovrić-Ivanković, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Kutina Lidija Pranjić i stručna suradnica Lidija Belančić, članovi projektnog tima Zaklade Sandra Stojić te žene zaposlene na projektu.

 

Kroz projekt je zaposleno 30 teško zapošljivih žena dobne skupine 50+, prijavljenih na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji je uz Centar za socijalnu skrb Kutina bio partner na projektu. Radnice su zaposlene na razdoblje od 12 mjeseci kako bi pružale pomoć, podršku i potporu za ukupno 213 korisnika, odnosno osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju. Žene su pružale pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima, održavanju stambenog prostora, brigu o higijeni, socijalnoj integraciji i slično te su svojim radom i aktivnostima poboljšale vlastite prilike ali i kvalitetu života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Kako bi pružile adekvatnu podršku uključenim krajnjim korisnicima, kroz projekt su osigurani materijalni uvjeti za provedbu aktivnosti (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstva).

Zaposlene žene dodatno su se obrazovale/osposobljavale. Tri žene stekle su uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju slastičar dok je 27 žena steklo uvjerenje o osposobljavanju za poslove gerontodomaćice. To će im pomoći da budu što konkurentnije na tržištu rada.


U proteklih 18 mjeseci pokazao se veliki interes i potreba za provedbom ovakvih i sličnih projekata i ovaj projekt ne samo da je opravdao svoj cilj i svrhu nego je značajno podigao kvalitetu života kako radnica tako i korisnika. Utjecalo se na smanjenje nezaposlenosti, osigurana je uključenost ciljane skupine, ali i buduće intenzivnije participiranje žena na tržištu rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici te njihovo dodatno osposobljavanje/obrazovanje.

 

Zahvaljujući ovom pozitivnom iskustvu te s ciljem nastavka ovog izvrsnog programa, Zaklada Sandra Stojić ponovno je aplicirala na fazu III programa 'Zaželi'.

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.