Javni poziv za iskaz interesa

 

ZAKLADA SANDRA STOJIĆ

KUTINA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 27

 

Kutina, 26. lipnja 2024. godine

 

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-025-01-01/3-24-32, od dana 28. ožujka 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE kodni broj: SF.3.4.11.01.0302 Kod kuće je najljepše, Zaklada Sandra Stojić objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za iskaz interesa pripadnika ciljne skupine na području grada Kutina za primanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu

 

Na javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti isključivo pripadnici ciljne skupine: STARIJE OSOBE (65 + godina) i ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 + godina).

 

UVJETI koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:

1. Osobe starije od 65 godina:

     koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1.024,14 eura).

– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1.706,90 eura).

za višečlana kućanstva ne prelaze iznos 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 2.560,35 eura). U višečlanom kućanstvu svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine i pružanje usluge prihvatljivo je za svakog od njih.

 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

U slučaju višečlanog kućanstva, u kojima su svi članovi kućanstva osobe s invaliditetom, osnovni uvjet koji mora biti zadovoljen jest da svi članovi kućanstva moraju biti osobe s invaliditetom, s utvrđenim trećim ili četvrtim stupnjem težine invaliditeta (oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja).

 

Kako se Prijaviti?

Svi zainteresirani  koji zadovoljavaju navedene uvjete morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

ZA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potpisana Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 3. Popunjen i potpisan Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem
 4. Naknadno, nakon potvrde ulaska u uslugu, potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost

 

       U slučaju dvočlanog ili višečlanog kućanstva potvrda je potrebna za svakog člana kućanstva.

 

ZA ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potpisana izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 4. Popunjen i potpisan obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem

Obrazloženje:

Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, od 23. travnja 2024. godine korisniku bespovratnih sredstava Zakladi Sandra Stojić odobren je projekt  pod nazivom Kod kuće je najljepše (SF.3.4.11.01.0302).

Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) u trajanju od 30 mjeseci.

Usluge koje će se pružati kroz projekt: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i  zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Popunjavanjem obrazaca svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.) te da se za druge potrebe neće koristiti.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Zaklada Sandra Stojić službeno će zatražiti Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te za osobe s invaliditetom da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Rok za prijavu:

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 26. lipnja 2024. godine. Javni poziv biti će TRAJNO otvoren za cijelo vrijeme trajanja projekta. Preporuka je da se prijava podnese što prije jer će se iste pregledavati po redoslijedu zaprimanja (tko ispunjava uvjete). Najkasnije do 20. srpnja 2024. formirati će se prva rang lista od 150 odobrenih prijava po kojoj će prijavljeni ući u aktivnosti projekta kao korisnici, dok će ostali prijavljeni biti na listi čekanja.

Potrebne obrasce za prijavu moguće je preuzeti u Zakladi Sandra Stojić, Ulica kralja Petra Krešimira IV 27, na web stranici Zaklade Sandra Stojić http://www.zaklada-sandra-stojic.hr/ te na web stranici Grada Kutina https://www.kutina.hr/

Popunjene prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se predati osobno u Zakladi Sandra Stojić, Ulica kralja Petra Krešimira IV 27 ili poslati mailom na adresu zaklada.sandra.stojic@gmail.com

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjem ili nemogućnosti slanja iskaza interesa na spomenute načine, možete nas kontaktirati svakog radnog dana od 8 – 13 sati na broj 044/564-040 ili na mail adresu: zaklada.sandra.stojic@gmail.com

       

                        

 

 

                

 

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.