Akcija Mreže mladih volontera

12.05.2015 volonterka  Mreže mladih volontera osnovane pri Zakladi Sandra Stojić,  Dajana Kurtović  organizirala je veliku akciju skupljanja starog papira i baterija u OŠ Banova Jaruga.

Učenici, roditelji i djelatnici škole još jednom su pokazali svoju ekološku svjesnost i ljubav prema okolišu. U ovoj akciji skupilo se ukupno 804 kg papira i 14,6 kg baterija.

PAPIR: - 1. razred 20 kg 

           - 5. razred 140 kg

           - 6. a razred 60 kg

           - 6. b razred 2 kg

           - 7. razred 177 kg

           - 8. razred 35 kg

           - Vrtić 20 kg

           - PŠ Janja Lipa 185 kg

           - PŠ Međurić 165 kg 

BATERIJE: - PŠ Međurić 6,7 kg

                - PŠ Janja Lipa 2,6 kg

                - PŠ Zbjegovača 5,3 kg

 

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.