Volontiranje u lokalnoj zajednici

Zaklada Sandra Stojić je sklopu programa 'Volontiranje u lokalnoj zajednici', sufinanciranog od strane Grada Kutina, a u okviru manifestacije 'Hrvatska volontira' 20. svibnja 2016. organizirala dvije edukativne radionice za učenike drugih razreda srednje Tehničke škole u Kutini u trajanju od dva školska sata. Tema radionica je bila promicanje volontiranja i želja za što većim uključivanjem volontera. Osim volontera Zaklade, učenici su mogli čuti iskustva volontera iz Udruge FAUN i Udruge KOMA te saznati na koji način se mogu uključiti u aktivnosti.

  

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.