Grad Kutina se nalazi u vrlo teškoj situaciji u smislu slabih kapaciteta organizacija civilnog društva, nedovoljnog sudjelovanja i zainteresiranosti građana u razvoju zajednice, a najviše zbog velike nezaposlenosti. Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a u Gradu Kutini koje će potaknuti društveno-gospodarski rast i poboljšati kvalitetu življenja. U Hrvatskoj trenutno postoji 44.915 udruga, dok u Gradu Kutini postoji 186 udruga od kojih su one koje se bave rješavanjem društvenih i socijalnih problema lokalne zajednice uključene u ovaj projekt. OCD-i u nekim gradovima imaju vrlo jak utjecaj na razvoj zajednice i zapošljavaju velik broj ljudi.

Pokrenuta je inicijativa o stvaranju konzorcija u kojem će se predstavnici udruga educirati za pisanje projektnih prijedloga i razvijati svoja znanja o socijalnom uključivanju i socijalnom poduzetništvu kako bi potaknule potrebne promjene u društvenoj i ekonomskoj sferi grada.

Jačanjem lokalne zajednice doprinosi se unapređenju kvalitete življenja građana te osigurava demokratski i gospodarski razvoj. Organizacije na lokalnoj razini najbolje su upoznate sa potrebama i problemima svoje zajednice te uzimaju u obzir lokalne interese. Povezivanjem različitih udruga značajno se doprinosi razvoju grada.

U projekt će biti uključeno 10 OCD-a aktivnih na području Grada Kutine čiji će predstavnici kroz usvajanje i razvijanje znanja za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga povećati iskorištenost EU fondova, osigurati svoju financijsku stabilnost za razvijanje novih aktivnosti i stvoriti poticajnu okolinu za razvoj civilnog društva.

Udruge imaju i problem nedostatka volonterskih kapaciteta za adekvatno provođenje aktivnosti. Uspostavljanjem Mreže mladih volontera, razvijanjem njihovih znanja i kompetencija potaknuti će se društveni rast udruga kroz nove aktivnosti i uključiti cjelokupna lokalna zajednica u proces razvoja i stvaranja grada poželjnog za život. Volontiranje ostavlja dobar osjećaj u zajednici, pozitivno se odražava na socijalno uključivanje i razvija osobne kompetencije koje mladim osobama pomažu u pronalaženju radnog mjesta.